Tuyến cao tốc Sa Kỳ – Lý Sơn sẽ hoạt động xuyên Tết 2020

02553626431