Sở GTVT gạt kiến nghị của doanh nghiệp tàu khách Lý Sơn vụ PHU QUOC EXPRESS

02553626431