Lý Sơn mở cửa đón du khách nội địa trong dịp 30.4 và 1.5

02553626431