Bắt buộc tất cả hành khách ra vào đảo Lý Sơn đều phải thực hiện khai báo y tế

02553626431