LỊCH TÀU LÝ SƠN => SA KỲ

LỊCH TÀU SA KỲ => LÝ SƠN

Phương thức thanh toán

+ Trực tiếp tại phòng vé
+ Chuyển khoản: Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành

Chi tiết