Chủ tàu khách tuyến Lý Sơn phản ứng đề nghị trích tiền vé trả phí chở người từ ga ra cảng